Loading

NORTE - Nutrició ORienTada En vegetals,

una divisió del grup CARLAVAL, dedicada a la direcció, supervisió i assesoría en l'área de seguiment, prevenció i tractament sense pesticides de qualsevol tipus de conreu.